Ο ρόλος του pH στα προϊόντα θεραπειών των μαλλιών

Ο ρόλος του pH στα προϊόντα θεραπειών των μαλλιών

Ο ρόλος του pH στα προϊόντα θεραπειών των μαλλιών είναι πολύ σημαντικός και θα ήταν απαραίτητο να γνωρίζουμε το pH του κάθε προϊόντος όταν πρόκειται να κάνουμε μία θεραπεία για τα μαλλιά μας. Το pH είναι η μονάδα μέτρησης της αλκαλικότητας ή της οξύτητας των υγρών και έχει κλίμακα από το 0 μέχρι το 14. […]

Continue reading